Liga Studenţilor  
   
 


Asociaţie Studenţească Naţională constituită în Decembrie 1989

Obiective Generale


NOU: Revista Universitas

Sponsori:

 L.S. îsi propune sã asigure un cadru de organizare reprezentativ al studenţimii române, promovând principiile consacrate ale spiritului universitar românesc şi universal.

L.S. apãrã, promoveazã şi reprezintã interesele membrilor sãi, atât în cadrul vieţii universitare, cât şi în contextul global al vieţii societãţii româneşti.

L.S. urmãreşte ca membrii sãi sã fie reprezentaţi corect şi eficient în organismele centrale şi în cele ale institutelor de învãţãmânt superior (Senat, consiliul facultãţii etc.). Liga susţine dreptul studenţilor de a fi reprezentaţi echitabil în structurile de conducere universitare şi de a avea drept de veto cu privire la problemele specifice studenţeşti.

Liga desfãşoarã activitãţi cu caracter profesional, social, cultural-educativ, de angajare civicã şi patrioticã.

Pentru realizarea scopurilor sale, L.S. poate folosi toate mijloacele legale şi democratice (petiţia, negocierea, demonstraţia, greva etc.).

Liga poate sã susţinã prin mijloace statutare revendicãrile democratice ale altor organizaţii sau persoane şi sã ia atitudine împotriva acţiunilor ce contravin intereselor naţionale, drepturilor omului şi normelor social politice democratice.

Site realizat şi administrat de:
Gloria Grup


© Copyright Liga Studenţilor 1989 - 2016